Öppet seminarium

Att planera för en miljon år

Datum: 12 september 2023
Tid: 18:00–19:00 OBS! Ändrad tid

Plats: SN7, Stora Nygatan 7 i Stockholm

I detta panelsamtal diskuteras tankegodset från den internationellt uppmärksammade filosofen William MacAskill. Han är nu aktuell med boken Vad framtiden förtjänar – Att planera för en miljon år. Boken introducerar bland annat begreppet “longtermism” och utvecklar tankar om existentiell risk och effektiv altruism. MacAskill har snabbt fått inflytande världen över och uppmanar oss att sätta fokus på hur de beslut vi tar idag avgör hur framtiden kommer att gestalta sig för de människor som kommer efter oss, och slutsatserna är inte alltid okontroversiella.

Medverkande: Karim Jebari och Stefan Schubert.

Seminariet anordnas i samarbete mellan Studio SN7 och Institutet för framtidsstudier. Biljetter bokas via Studio SN7:s kalendarium >


Tidigare aktiviteter och dokumentation