Öppet seminarium

Almedalen: Framtidens hot - Folkstyrets mångtydighet och demokratins vägval när hoten hopar sig

Datum: 5 juli 2022
Tid: 08.15-09.00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Vad kan och bör folkviljan betyda i en tid när demokratin är ifrågasatt? Behövs en ny förståelse av folkets suveränitet när motsättningen mellan folket och eliten blir till ett slagträ hos kritiker av den representativa demokratin?

Detta är första seminariet av fyra i en förmiddag om framtidens hot som arrangeras av Institutet för framtidsstudier. Stormningen av Kapitolium 2021 ägde rum till slagordet ”Detta är vårt hus!”. Byggnaden antogs tillhöra folket, eftersom makten utgår från folket. Tanken om det suveräna folket hade blivit en revolutionär tankegång som paradoxalt nog riktade udden mot demokratin. Samtidigt är föreställningen om det suveräna folket en grundbult för demokratin. Riskerar idén om det suveräna folket, underblåst av den nya populismen, att i framtiden inspirera till omkullkastanden av riksdagens makt också här? Hur ska man förstå tanken att ”all makt utgår från folket”? Går den att ge en modern och rimlig tolkning? Eller är den förlegad och farlig?

Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Institutet för framtidsstudier och författare till boken All makt åt folket – om en bortglömd idé, diskuterar med statsvetaren Cecilia Garme, aktuell med boken Saknad – på spaning efter landet inom oss.

Frukost kommer att finnas i samband med seminariets början.


Tidigare aktiviteter och dokumentation