Öppet seminarium

Almedalen: Framtidens hot - Den kriminella ekonomins framtida samhällspåverkan

Datum: 5 juli 2022
Tid: 09.15-10.00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Hur är idag det svenska tillståndet när det handlar om frågor som organiserad brottslighet, desinformation och extremism?

Andra seminariet av fyra i en förmiddag om framtidens hot som arrangeras av Institutet för framtidsstudier. Den organiserade brottsligheten i Sverige uppmärksammas oftast i samband med gängrelaterade skjutningar. Men det finns en annan sida av denna brottslighet som är minst lika samhällsundergrävande: den kriminella ekonomin, där vinster från bedrägerier, välfärdsbrottslighet och narkotikaförsäljning skapas och återförs till den reguljära ekonomin. Hur omfattande är den kriminella ekonomin i Sverige och vilka aktiviteter består den av? Har den vuxit och vad beror det på i så fall på? Hur kommer den att utvecklas? Vilka är aktörerna? Hur ser kopplingen ut mellan olika grenar av den kriminella ekonomin, liksom mellan den kriminella ekonomin och den lagliga? Vad kan och bör samhälle och politik göra för att skydda oss?

Amir Rostami, kriminolog och redaktör för den nya boken Det svenska tillståndet, besvarar frågorna, vilket följs av ett panelsamtal med ledande experter.

Medverkande:
Amir Rostami, kriminolog, Institutet för framtidsstudier
Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid NOA, Polismyndigheten
Jessica Nilsson, chef för Nationellt bedrägericenter, Polismyndigheten
Amanda Sokolnicki, politisk redaktör, Dagens Nyheter
Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare
Cecilia Garme, moderator


Tidigare aktiviteter och dokumentation