#metoo: Upprop, uthängningar och sociala normer

Berndt Rasmussen, Katharina & Nicolas Olsson Yaouzis | 2019

Tidskrift för politisk filosofi, 2019: 3, 9-32.

Allmänheten tycks ha välkomnat att #metoo-uppropen ökat medvetenheten om sexuella trakasserier, men starkt motsatt sig de efterföljande uthängningarna. Syftet med denna uppsats är att använda en spelteoretisk modell av sociala normer för att undersöka vikten av straff – såsom uthängningar – när det kommer till att bli av med sexuella trakasserier på arbetsplatser. Utifrån några få rimliga antaganden visas det att någon form av sanktionshot är nödvändigt för att upprätthålla normföljande i en population bestående av dels individer som anser normen legitim och dels individer som anser den illegitim. Uppsatsen avslutas med en diskussion om olika sanktionsformer.

Läs: #metoo: Upprop, uthängningar och sociala normer

Tidskrift för politisk filosofi, 2019: 3, 9-32.

Allmänheten tycks ha välkomnat att #metoo-uppropen ökat medvetenheten om sexuella trakasserier, men starkt motsatt sig de efterföljande uthängningarna. Syftet med denna uppsats är att använda en spelteoretisk modell av sociala normer för att undersöka vikten av straff – såsom uthängningar – när det kommer till att bli av med sexuella trakasserier på arbetsplatser. Utifrån några få rimliga antaganden visas det att någon form av sanktionshot är nödvändigt för att upprätthålla normföljande i en population bestående av dels individer som anser normen legitim och dels individer som anser den illegitim. Uppsatsen avslutas med en diskussion om olika sanktionsformer.

Läs: #metoo: Upprop, uthängningar och sociala normer