Är sannolikheter moraliskt relevanta?

Berndt Rasmussen, Katharina | 2018

Filosofisk tidskrift 32: 4, 27-40.

Introduktion

Föreställ dig att du är ute på havet i din segelbåt. Plötsligt upptäcker du ett antal människor som är strandsatta på två större klippor i vattnet: det finns en person på klippa A och fem personer på klippa B. Tidvattnet har börjat stiga. Det är helt uppenbart att dessa människor kommer att drunkna i det kalla vattnet inom loppet av några minuter om inte du kommer till deras undsättning. Du inser dock att du inte kommer att hinna till båda klipporna i tid – du måste välja. Den mycket angelägna frågan är: vad bör du göra?...........

Katharina Berndt Rasmussens artikel: "Är sannolikheter moraliskt relevanta?" kan laddas ner som pdf-fil.

Filosofisk tidskrift 32: 4, 27-40.

Introduktion

Föreställ dig att du är ute på havet i din segelbåt. Plötsligt upptäcker du ett antal människor som är strandsatta på två större klippor i vattnet: det finns en person på klippa A och fem personer på klippa B. Tidvattnet har börjat stiga. Det är helt uppenbart att dessa människor kommer att drunkna i det kalla vattnet inom loppet av några minuter om inte du kommer till deras undsättning. Du inser dock att du inte kommer att hinna till båda klipporna i tid – du måste välja. Den mycket angelägna frågan är: vad bör du göra?...........

Katharina Berndt Rasmussens artikel: "Är sannolikheter moraliskt relevanta?" kan laddas ner som pdf-fil.