IFFS yttrande över Långtidsutredningen 2023

Molander, Per | 2024

IFFS synpunkter på SOU 2023:85 med bilagor

Sammanfattningsvis, Institutet för framtidsstudier

 • stöder förslaget att ge finanspolitiken en mer framskjuten roll inom den ekonomiska politiken
 • avvisar förslagen om stabiliseringspolitiskt motiverade förändringar av budgetregelverket
 • avvisar förslaget om en stabiliseringspolitisk nämnd
 • stöder förslaget om en bättre samordning mellan finanspolitik och penningpolitik men menar att det finns effektivare sätt att nå detta mål än det föreslagna rådet
 • stöder förslaget att Finanspolitiska rådet blir en myndighet under riksdagen och menar att Riksbanken i gengäld bör göras till en myndighet under regeringen
 • stöder förslaget om ett mindre restriktivt mål för statsskuldens långsiktiga utveckling, samtidigt som kvaliteten på finanspolitiken kan ökas om man tydliggör hur det ökade utrymmet ska användas
 • stöder förslaget om en mindre rigid tolkning av inflationsmålet.

På regeringens webbplats finns utredningen och alla remissvar >

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

IFFS synpunkter på SOU 2023:85 med bilagor

Sammanfattningsvis, Institutet för framtidsstudier

 • stöder förslaget att ge finanspolitiken en mer framskjuten roll inom den ekonomiska politiken
 • avvisar förslagen om stabiliseringspolitiskt motiverade förändringar av budgetregelverket
 • avvisar förslaget om en stabiliseringspolitisk nämnd
 • stöder förslaget om en bättre samordning mellan finanspolitik och penningpolitik men menar att det finns effektivare sätt att nå detta mål än det föreslagna rådet
 • stöder förslaget att Finanspolitiska rådet blir en myndighet under riksdagen och menar att Riksbanken i gengäld bör göras till en myndighet under regeringen
 • stöder förslaget om ett mindre restriktivt mål för statsskuldens långsiktiga utveckling, samtidigt som kvaliteten på finanspolitiken kan ökas om man tydliggör hur det ökade utrymmet ska användas
 • stöder förslaget om en mindre rigid tolkning av inflationsmålet.

På regeringens webbplats finns utredningen och alla remissvar >