IFFS synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik, enligt inbjudan

2023

U2023/01467

Inskickad 2023-10-31

Syftet med inspelet är att betona det komplexa samspel som krävs för att frambringa excellent forskning som gör oss bättre rustade att möta de stora samhällsutmaningarna. Samspelet sker mellan näringsliv och andra samhällsaktörer samt grundforskning och tillämpad forskning inom alla vetenskapsområden. I denna ekologi krävs snabbfotade forskningsmiljöer som möjliggör tvärvetenskapliga och innovativa forskningsinsatser av ett slag som är svårare att genomföra på de stora lärosätena. Det är denna viktiga roll de fristående forskningsinstituten, såsom IFFS, kan spela.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

U2023/01467

Inskickad 2023-10-31

Syftet med inspelet är att betona det komplexa samspel som krävs för att frambringa excellent forskning som gör oss bättre rustade att möta de stora samhällsutmaningarna. Samspelet sker mellan näringsliv och andra samhällsaktörer samt grundforskning och tillämpad forskning inom alla vetenskapsområden. I denna ekologi krävs snabbfotade forskningsmiljöer som möjliggör tvärvetenskapliga och innovativa forskningsinsatser av ett slag som är svårare att genomföra på de stora lärosätena. Det är denna viktiga roll de fristående forskningsinstituten, såsom IFFS, kan spela.