IFFS synpunkter på Bättre konsekvensutredningar

2022

Ds 2022:22

Inskickad 2022-12-21

Institutet för framtidsstudier (IFFS) har ombetts lämna synpunkter på promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22). I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning (Konsekvensförordningen). Synpunkterna nedan berör författningsförslaget som det formuleras i kapitel 1 av promemorian. IFFS har i stort inga invändningar mot förslaget. Det finns dock tre områden som vi anser borde förtydligas i samband med att regeringen uppdaterar sina instruktioner för konsekvensutredningar.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Ds 2022:22

Inskickad 2022-12-21

Institutet för framtidsstudier (IFFS) har ombetts lämna synpunkter på promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22). I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning (Konsekvensförordningen). Synpunkterna nedan berör författningsförslaget som det formuleras i kapitel 1 av promemorian. IFFS har i stort inga invändningar mot förslaget. Det finns dock tre områden som vi anser borde förtydligas i samband med att regeringen uppdaterar sina instruktioner för konsekvensutredningar.