Verksamhetsrapport 2022

2023

98 sidor

I rapporten finns flera kortare texter om vad som hände i verksamheten under 2022. Nedan listar vi de längre texterna som finns sorterade efter forskningsprogrammets fyra teman.

TEMA: Framtida generationer
Populationsetiken - idén som skakade om moralfilosofin: intervju med Gustaf Arrhenius och Elizabeth Finneron-Burns

TEMA: Demokratins problem och möjligheter
Vilka är folket? På jakt efter en princip: text av Ludvig Beckman

TEMA: Nya teknologiers samhällspåverkan
AI för människor - eller människor för AI?: text av Emma Engström och Karim Jebari

TEMA: Det socialt hållbara samhället
Integrationens framtid: text av Carina Mood och Jan O. Jonsson
"Våra förslag för att motverka kriminaliteten": text av Amir Rostami och Jerzy Sarnecki

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 90 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

98 sidor

I rapporten finns flera kortare texter om vad som hände i verksamheten under 2022. Nedan listar vi de längre texterna som finns sorterade efter forskningsprogrammets fyra teman.

TEMA: Framtida generationer
Populationsetiken - idén som skakade om moralfilosofin: intervju med Gustaf Arrhenius och Elizabeth Finneron-Burns

TEMA: Demokratins problem och möjligheter
Vilka är folket? På jakt efter en princip: text av Ludvig Beckman

TEMA: Nya teknologiers samhällspåverkan
AI för människor - eller människor för AI?: text av Emma Engström och Karim Jebari

TEMA: Det socialt hållbara samhället
Integrationens framtid: text av Carina Mood och Jan O. Jonsson
"Våra förslag för att motverka kriminaliteten": text av Amir Rostami och Jerzy Sarnecki

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 90 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.