Var kommer barnen in?

Publikationsår: 2005

Ingrid Söderlind och Kristina Engwall

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 15, 2005

Den här studien handlar om barns plats i politik, vetenskap och dagspress från 1950 och fram till år 2000. De tre arenorna har stor betydelse för vår kunskap och våra föreställningar om barn och barndom liksom för politiska beslut. Här skapas och avspeglas vuxnas syn på barns kompetens, rättigheter, förmåga och ansvar; hur samhällsresurser ska fördelas och vilka satsningar som bör göras. I vilken utsträckning och i vilka sammanhang finns barn med? Var barnen kommer in har betydelse.

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Var kommer barnen in?

 

  • Barnen i SOU

 

  • Barns plats i vetenskapen

 

  • Barn i dagspress

 

  • Barn i politik, vetenskap och dagspress

 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Publikationsår: 2005

Ingrid Söderlind och Kristina Engwall

Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 15, 2005

Den här studien handlar om barns plats i politik, vetenskap och dagspress från 1950 och fram till år 2000. De tre arenorna har stor betydelse för vår kunskap och våra föreställningar om barn och barndom liksom för politiska beslut. Här skapas och avspeglas vuxnas syn på barns kompetens, rättigheter, förmåga och ansvar; hur samhällsresurser ska fördelas och vilka satsningar som bör göras. I vilken utsträckning och i vilka sammanhang finns barn med? Var barnen kommer in har betydelse.

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Var kommer barnen in?

 

  • Barnen i SOU

 

  • Barns plats i vetenskapen

 

  • Barn i dagspress

 

  • Barn i politik, vetenskap och dagspress

 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se