Innehåll i Framtider 2019/3

Tema: AI och beslutsfattande 2019

Du mäktiga, bräckliga AI

Florida, 2016: En Teslas AI-drivna autopilot misslyckas med att upptäcka ett traktorsläp vars blanka plåt reflekterar himlens moln. Teslan fortsätter rakt fram i vad den tror är himmel och skickar föraren, bildligt talat, åt samma håll. Överallt, hela tiden: Miljontals människor använder den inbyggda AI:n i Google maps som processar enorma mängder trafikdata för att ta reda på snabbaste vägen till jobbet. I många sammanhang kan AI ta in långt mer information och se samband på ett sätt som människor är oförmögna till, och ett misstag kanske på sin höjd leder till ett missat möte. I andra fall är felbeslut fatala.

Ett beslut som en växande andel av världens storföretag redan använder AI för är vem som ska anställas. Rekryteringsrobotar kan framgångsrikt förutse sökandes produktivitet genom textanalys, beteende på sociala medier och analys av ansiktsuttryck under anställningsintervjuer. En förhoppning är att de också ska kunna minska förekomsten av diskriminering. Men här finns avskräckande exempel - som när Amazons AI konsekvent sorterade bort ansökningar som innehöll ordet "kvinna". Ett avslöjande misslyckande för tekniken, eller en övergående barnsjukdom?

När vill vi, och när vill vi absolut inte, att AI ska fatta beslut? Och har vi kontroll på utvecklingen eller dras vi med i teknikens eget momentum? Beslutsångest, någon?

Välkommen till Framtider nummer 3 2019: AI och beslutsfattande

Se hela nyhetsbrevet i din webbläsare

Innehåll

KRÖNIKA av Karim Jebari:
"Vi saknar fortfarande en teoretisk förklaring till hur AI egentligen funkar."

REPORTAGE av Lotta Nylander
Jakten på det intelligenta beslutet

INTERVJU med Moa Bursell 
Matematik vs. människa på arbetets marknad

NYHET
Sex miljoner till projekt om hur AI-revolutionen kommer att utspelas

BLOGG: AI Futures
Utvecklingen av AI-teknik och dess implementering i samhället går fort - publiceringsprocessen för forskning går däremot i regel långsamt. Därför startar Institutet för Framtidsstudier nu en ny blogg om tekniken och hur den kommer att påverka samhället: AI Futures. Här vill vi kommunicera direkt med med allmänhet, AI-utvecklare och politiker. Kika in och läs de första inläggen.

 

Extramaterial

VIDEO: Offentliga samtal - Det förarlösa samhället
Hur ser en framtid med förarlösa bilar ut? Vilka fördelar framhävs och hur realistiska är dessa?

PODD: Framtider - en framtid med förarlösa bilar
Hur sannolikt är det att vi inom en nära framtid kommer att se förarlösa bilar på våra gator med passagerare som sover, läser eller jobbar medan bilen tar dem till deras destination? Hur långt har tekniken kommit och vilka hinder står i vägen?

Du mäktiga, bräckliga AI

Florida, 2016: En Teslas AI-drivna autopilot misslyckas med att upptäcka ett traktorsläp vars blanka plåt reflekterar himlens moln. Teslan fortsätter rakt fram i vad den tror är himmel och skickar föraren, bildligt talat, åt samma håll. Överallt, hela tiden: Miljontals människor använder den inbyggda AI:n i Google maps som processar enorma mängder trafikdata för att ta reda på snabbaste vägen till jobbet. I många sammanhang kan AI ta in långt mer information och se samband på ett sätt som människor är oförmögna till, och ett misstag kanske på sin höjd leder till ett missat möte. I andra fall är felbeslut fatala.

Ett beslut som en växande andel av världens storföretag redan använder AI för är vem som ska anställas. Rekryteringsrobotar kan framgångsrikt förutse sökandes produktivitet genom textanalys, beteende på sociala medier och analys av ansiktsuttryck under anställningsintervjuer. En förhoppning är att de också ska kunna minska förekomsten av diskriminering. Men här finns avskräckande exempel - som när Amazons AI konsekvent sorterade bort ansökningar som innehöll ordet "kvinna". Ett avslöjande misslyckande för tekniken, eller en övergående barnsjukdom?

När vill vi, och när vill vi absolut inte, att AI ska fatta beslut? Och har vi kontroll på utvecklingen eller dras vi med i teknikens eget momentum? Beslutsångest, någon?

Välkommen till Framtider nummer 3 2019: AI och beslutsfattande

Se hela nyhetsbrevet i din webbläsare

Innehåll

KRÖNIKA av Karim Jebari:
"Vi saknar fortfarande en teoretisk förklaring till hur AI egentligen funkar."

REPORTAGE av Lotta Nylander
Jakten på det intelligenta beslutet

INTERVJU med Moa Bursell 
Matematik vs. människa på arbetets marknad

NYHET
Sex miljoner till projekt om hur AI-revolutionen kommer att utspelas

BLOGG: AI Futures
Utvecklingen av AI-teknik och dess implementering i samhället går fort - publiceringsprocessen för forskning går däremot i regel långsamt. Därför startar Institutet för Framtidsstudier nu en ny blogg om tekniken och hur den kommer att påverka samhället: AI Futures. Här vill vi kommunicera direkt med med allmänhet, AI-utvecklare och politiker. Kika in och läs de första inläggen.

 

Extramaterial

VIDEO: Offentliga samtal - Det förarlösa samhället
Hur ser en framtid med förarlösa bilar ut? Vilka fördelar framhävs och hur realistiska är dessa?

PODD: Framtider - en framtid med förarlösa bilar
Hur sannolikt är det att vi inom en nära framtid kommer att se förarlösa bilar på våra gator med passagerare som sover, läser eller jobbar medan bilen tar dem till deras destination? Hur långt har tekniken kommit och vilka hinder står i vägen?