Artiklar i Framtider nr 3/2000

Tema: Global miljö - problem i förändring 2000

I detta nummer diskuteras de problem som kan uppstå när befolkningen växer och inkomsterna ökar: vattenbrist, kemikaliespridning, försörjningsproblem, resursbrist och klimatförändringar.

Innehåll

 

 

  • Sociala reformer och genteknik -ett sätt att avvärja framtidens svältkatastrofer?
   Björn-Ola Linnér

 

  • Vatten - en framtida konfliktkälla
   Anders Jägerskog och Jakob Ström

 

  • Den urbana miljön i Asien -centrala utmaningar med perifer behandling
   Jan Lundqvist

 

  • Den stora kemikalieutmaningen
   Henrik Selin

 

  • Miljöfrågan som framtidsfråga - förr och nu
   Måns Lönnroth

 

  • Osäkra följder av klimatförändring
   Henrik Lundström

 

  • EXPO 2000 - framtidsvisioner med eftertanke
   - rapport från världsutställningen i Hannover
   Lena Sommestad

 

  • Framtidsfrågor på toppmöte i Berlin
   Helena Kämpfe

 

  • Utbildningsministern besökte Institutet för Framtidsstudier

 

  • Nätverk för nordiska framtidsexperter

 

  • Rapporter

 

  • Boktips

 

  • Recensioner

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

 

I detta nummer diskuteras de problem som kan uppstå när befolkningen växer och inkomsterna ökar: vattenbrist, kemikaliespridning, försörjningsproblem, resursbrist och klimatförändringar.

Innehåll

 

 

  • Sociala reformer och genteknik -ett sätt att avvärja framtidens svältkatastrofer?
   Björn-Ola Linnér

 

  • Vatten - en framtida konfliktkälla
   Anders Jägerskog och Jakob Ström

 

  • Den urbana miljön i Asien -centrala utmaningar med perifer behandling
   Jan Lundqvist

 

  • Den stora kemikalieutmaningen
   Henrik Selin

 

  • Miljöfrågan som framtidsfråga - förr och nu
   Måns Lönnroth

 

  • Osäkra följder av klimatförändring
   Henrik Lundström

 

  • EXPO 2000 - framtidsvisioner med eftertanke
   - rapport från världsutställningen i Hannover
   Lena Sommestad

 

  • Framtidsfrågor på toppmöte i Berlin
   Helena Kämpfe

 

  • Utbildningsministern besökte Institutet för Framtidsstudier

 

  • Nätverk för nordiska framtidsexperter

 

  • Rapporter

 

  • Boktips

 

  • Recensioner

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning