Artiklar i Framtider nr 2/2003

Tema: Arbetsliv i förändring 2003

Arbetslivet förändras ständigt med olika kvalifikationskrav, med otydliga gränser mellan arbete och fritid och organisationsförändringar. Dessa artiklar tar upp olika aspekter på förändringar.

Innehåll

 

 

  • Arbetslust och självexploatering
   Anita Göransson

 

  • Hur förändras jobbens kvalifikationskrav?
   Carl le Grand, Ryszard Szulkin och Michael Tåhlin

 

  • Giriga organisationer
   Gerd Lindgren

 

  • Globaliseringen styr arbetslivets och välfärdens utveckling
   Lars Magnusson

 

  • Framtiden med euro
   Stefan Ackerby

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

Arbetslivet förändras ständigt med olika kvalifikationskrav, med otydliga gränser mellan arbete och fritid och organisationsförändringar. Dessa artiklar tar upp olika aspekter på förändringar.

Innehåll

 

 

  • Arbetslust och självexploatering
   Anita Göransson

 

  • Hur förändras jobbens kvalifikationskrav?
   Carl le Grand, Ryszard Szulkin och Michael Tåhlin

 

  • Giriga organisationer
   Gerd Lindgren

 

  • Globaliseringen styr arbetslivets och välfärdens utveckling
   Lars Magnusson

 

  • Framtiden med euro
   Stefan Ackerby

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning