Artiklar i Framtider nr 2/2002

Tema: Stad och land 2002

De flesta av Sveriges kommuner har haft en minskande befolkning under en följd av år. Om storstäderna växer betyder det att några regioner måste minska sin befolkning. Här lyfts några olika perspektiv fram på befolkning, rörlighet och förhållandet mellan land och stad.

Innehåll

 

 

  • Förena staden och landsbygden!
   Gunnel Forsberg

 

  • Satsa på huvudorten!
   Bo Malmberg

 

  • Europas storstäder - expansion och polarisering
   Graeme Hugo

 

  • Konkurrens som framtidsvision
   Torbjörn Lundqvist

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

De flesta av Sveriges kommuner har haft en minskande befolkning under en följd av år. Om storstäderna växer betyder det att några regioner måste minska sin befolkning. Här lyfts några olika perspektiv fram på befolkning, rörlighet och förhållandet mellan land och stad.

Innehåll

 

 

  • Förena staden och landsbygden!
   Gunnel Forsberg

 

  • Satsa på huvudorten!
   Bo Malmberg

 

  • Europas storstäder - expansion och polarisering
   Graeme Hugo

 

  • Konkurrens som framtidsvision
   Torbjörn Lundqvist

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning