Artiklar i Framtider nr 1/2003

Tema: Energi och politik 2003

Energi tillhör de viktiga framtidsfrågorna. Beslut som fattas idag påverkar ekonomi och miljö för lång tid framöver. I detta nummer får oljan en framträdande plats.

Innehåll

 

 

  • Oljan - finns det för mycket eller för lite?
   Christian Azar

 

  • Maktkamp om framtidens energiförsörjning
   Elisabeth Corell och Jakob Ström

 

  • Sinande olja och naturgas - USA:s energipolitik
   Matthew R.Simmons

 

  • Ska vi vara rädda för framtidens forskare?
   Kjell Jonsson

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

Energi tillhör de viktiga framtidsfrågorna. Beslut som fattas idag påverkar ekonomi och miljö för lång tid framöver. I detta nummer får oljan en framträdande plats.

Innehåll

 

 

  • Oljan - finns det för mycket eller för lite?
   Christian Azar

 

  • Maktkamp om framtidens energiförsörjning
   Elisabeth Corell och Jakob Ström

 

  • Sinande olja och naturgas - USA:s energipolitik
   Matthew R.Simmons

 

  • Ska vi vara rädda för framtidens forskare?
   Kjell Jonsson

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning