Artiklar i Framtider nr 1/2000

Tema: Demografi och demokrati. 2000

I det här numret tas två teman upp som ger alternativa perspektiv på hur framtidens samhälle kan skapas: demografi och demokrati. Numret ger en introduktion till Institutets forskningsprogram Människan i framtiden.

Innehåll

 

 

  • Människan formar framtiden
   Lena Sommestad

 

  • Demografi och ekonomi ger oss nyckeln till framtiden
   Thomas Lindh

 

  • Människan i framtiden
   Lena Sommestad

 

  • Tjugohundratalets kvinnor och män - i konflikt eller allians?
   Christina Florin

 

  • Framtider och älsklingshistorier
   Karin Lindvall

 

  • Demokratins framtid - tunn, snabb eller stark?
   Rune Premfors

 

  • Demokratin måste bli mer än bara val
   Intervju med Victor Sergeyev, rysk provessro i statsvetenskap
   Helena Kämpfe/Ord & Vetande

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

I det här numret tas två teman upp som ger alternativa perspektiv på hur framtidens samhälle kan skapas: demografi och demokrati. Numret ger en introduktion till Institutets forskningsprogram Människan i framtiden.

Innehåll

 

 

  • Människan formar framtiden
   Lena Sommestad

 

  • Demografi och ekonomi ger oss nyckeln till framtiden
   Thomas Lindh

 

  • Människan i framtiden
   Lena Sommestad

 

  • Tjugohundratalets kvinnor och män - i konflikt eller allians?
   Christina Florin

 

  • Framtider och älsklingshistorier
   Karin Lindvall

 

  • Demokratins framtid - tunn, snabb eller stark?
   Rune Premfors

 

  • Demokratin måste bli mer än bara val
   Intervju med Victor Sergeyev, rysk provessro i statsvetenskap
   Helena Kämpfe/Ord & Vetande

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.  Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning