Utsatthetens olika ansikten: begreppsöversikt och analys

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Johanna Kumlin 2010

Arbetsrapport 2010 nr.13

Denna rapport har två huvudsakliga syften: ge en introduktion till och en jämförande analys av de idag mest tongivande begreppen för beskrivning av samhällelig utsatthet, samt diskutera deras relation till programprojektet ”Det sociala utanförskapets orsaker och konsekvenser”, som bedrivs vid Institutet för Framtidsstudier.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2010 nr.13

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2010 nr.13

Denna rapport har två huvudsakliga syften: ge en introduktion till och en jämförande analys av de idag mest tongivande begreppen för beskrivning av samhällelig utsatthet, samt diskutera deras relation till programprojektet ”Det sociala utanförskapets orsaker och konsekvenser”, som bedrivs vid Institutet för Framtidsstudier.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2010 nr.13