Socialt kapital och karteller

Torbjörn Lundqvist 2009

Arbetsrapport 2009 nr.8

Studien diskuterar socialt kapital och relaterade begrepp i samband med kartellbildning. Studiens samhälleliga kontext utgörs av den allt hårdare kartellpolitik som bedrivits sedan 1990-talet, och empirin av kartellbildning i svensk bryggeriindustri. Det visar sig bland annat finnas anledning att förmoda att dagens karteller är mer instabila och potentiellt mindre skadliga för ekonomin än tidigare.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.8

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2009 nr.8

Studien diskuterar socialt kapital och relaterade begrepp i samband med kartellbildning. Studiens samhälleliga kontext utgörs av den allt hårdare kartellpolitik som bedrivits sedan 1990-talet, och empirin av kartellbildning i svensk bryggeriindustri. Det visar sig bland annat finnas anledning att förmoda att dagens karteller är mer instabila och potentiellt mindre skadliga för ekonomin än tidigare.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.8