Social mobilitet och yrkestillfredsställelse – spelar mamma och pappa någon roll?

Susanne Alm 2009

Arbetsrapport 2009 nr.17

I studien undersöks sambandet mellan intergenerationell social mobilitet och yrkestillfredsställelse. Den huvudsakliga analysen utgörs av en prövning av i vilken mån individer tenderar att jämföra sig med sina föräldrar, när de i vuxen ålder utvärderar sitt yrkesval. Analysen ger inget stöd åt denna teori utan istället handlar tillfredställelsen om den faktiska yrkespositionen.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.17

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2009 nr.17

I studien undersöks sambandet mellan intergenerationell social mobilitet och yrkestillfredsställelse. Den huvudsakliga analysen utgörs av en prövning av i vilken mån individer tenderar att jämföra sig med sina föräldrar, när de i vuxen ålder utvärderar sitt yrkesval. Analysen ger inget stöd åt denna teori utan istället handlar tillfredställelsen om den faktiska yrkespositionen.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.17