Service utan lokal närvaro? Förändringar av myndigheters direktservice i Dalarnas län under 2000-talet

Maria Elowsson 2009

Arbetsrapport 2009 nr.14

Under 2000-talet har statliga myndigheter minskat sin lokala närvaro på mindre orter. Den här studien belyser genom en fallstudie av Dalarnas län hur omfattande rationaliseringen har varit, där flera nivåer av service med varierad kvalitet har uppkommit. Resultaten visar att den frihet att välja servicekanal som myndigheterna säger sig eftersträva är hotad.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.14

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2009 nr.14

Under 2000-talet har statliga myndigheter minskat sin lokala närvaro på mindre orter. Den här studien belyser genom en fallstudie av Dalarnas län hur omfattande rationaliseringen har varit, där flera nivåer av service med varierad kvalitet har uppkommit. Resultaten visar att den frihet att välja servicekanal som myndigheterna säger sig eftersträva är hotad.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.14