Omvärldsanalys i statliga myndigheter. Framväxt, organisation och arbetsmetoder

Samuel Bohman 2009

Arbetsrapport 2009 nr.12

Under de senaste tio åren har företeelsen omvärldsanalys vuxit i den svenska staten och denna studie ser på hur detta kom att utvecklas, vilka metoder som tillämpats och hur arbetet organiserats. Eftersom statliga myndigheter fattar och verkställer beslut som påverkar oss alla är omvärldsanalysen roll i myndigheternas beslutsprocesser och planering av stor vikt och i grunden en demokratisk fråga om medborgarnas förtroende för statsförvaltningen

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 no.12

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2009 nr.12

Under de senaste tio åren har företeelsen omvärldsanalys vuxit i den svenska staten och denna studie ser på hur detta kom att utvecklas, vilka metoder som tillämpats och hur arbetet organiserats. Eftersom statliga myndigheter fattar och verkställer beslut som påverkar oss alla är omvärldsanalysen roll i myndigheternas beslutsprocesser och planering av stor vikt och i grunden en demokratisk fråga om medborgarnas förtroende för statsförvaltningen

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 no.12