När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn

Jan Amcoff, Peter Möller och Erik Westholm 2009

Arbetsrapport 2009 nr.4

I mer än 50 års tid har ”butiksdöden” härjat på svensk landsbygd. Ofta antas att när lanthandeln stänger så påverkar det bygdens livskraft. Denna studie visar att varken in- eller utflyttningen påverkas av en butiksstängning. Resultatet antyder snarare att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, men också att butiken fyller en viktig funktion som mötesplats.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.4

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2009 nr.4

I mer än 50 års tid har ”butiksdöden” härjat på svensk landsbygd. Ofta antas att när lanthandeln stänger så påverkar det bygdens livskraft. Denna studie visar att varken in- eller utflyttningen påverkas av en butiksstängning. Resultatet antyder snarare att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, men också att butiken fyller en viktig funktion som mötesplats.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.4