Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik – vad hämmar utvecklingen? Bilaga 4

Anna Essén 2003

Innehåller arbetsrapportens referenser som kan ligga till grund för vidare läsning.

Ladda ner bilaga 4 till Arbetsrapport 2003 nr.5: Referenser

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Innehåller arbetsrapportens referenser som kan ligga till grund för vidare läsning.

Ladda ner bilaga 4 till Arbetsrapport 2003 nr.5: Referenser