Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik – vad hämmar utvecklingen? Bilaga 1

Publikationsår: 2003

Anna Essén

Innehåller definitioner av begrepp som använts i arbetsrapport 2003 nr. 5.

Ladda ner bilaga 1 till Arbetsrapport 2003 no.5: Definitioner

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Publikationsår: 2003

Anna Essén

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Innehåller definitioner av begrepp som använts i arbetsrapport 2003 nr. 5.

Ladda ner bilaga 1 till Arbetsrapport 2003 no.5: Definitioner