Från shopping till sanningsserum. En typologi över förutsägelser

Ann Bergman och Jan Ch Karlsson 2009

Arbetsrapport 2009 nr.3

Artikeln presenterar en typologi över förutsägelser, det vill säga uttalanden om framtida händelser eller tillstånd. Typologin har två dimensioner, sanningsanspråk och förklaringsanspråk. Varje dimension har två värden, som är att resa anspråket eller att inte göra det. Varje utfall betraktas som en idealtyp mot vilken förutsägelser kan ställas och användningen av typologin illustreras genom att ange ett svenskt exempel på vart och ett av dem.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.3

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2009 nr.3

Artikeln presenterar en typologi över förutsägelser, det vill säga uttalanden om framtida händelser eller tillstånd. Typologin har två dimensioner, sanningsanspråk och förklaringsanspråk. Varje dimension har två värden, som är att resa anspråket eller att inte göra det. Varje utfall betraktas som en idealtyp mot vilken förutsägelser kan ställas och användningen av typologin illustreras genom att ange ett svenskt exempel på vart och ett av dem.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.3