Svar på vanliga frågor

Mycket roligt att du och dina forskarkollegor är intresserade av skrivutveckling! Här några saker att tänka på innan du/ni beställer ett arrangemang inom projektet Text och stil:

# Språk. Natur & Kultur verkar på svensk bokmarknad och vill stimulera levande forskarskriven facktext i bok- och artikelform på svenska språket, varför föreläsningar och seminarier ges på svenska. Det mesta av budskapet är dock språkneutralt i meningen att råd, tekniker och tänkande gäller för och kan användas på alla språk. Arrangemang på engelska kan i undantagsfall ges, men är då inte gratis.

# Deltagarantal. En föreläsning plus frågor/diskussion (totalt ca 90 minuter) kan ha hur många deltagare som helst, men för att beställa en föreläsning bör du vara säker på att kunna samla minst 20 intresserade forskare. Ett bra sätt ät att skapa samarrangemang med andra institutioner. En workshop som bygger på projektledarens exempeltexter kan ha upp till 12 deltagare. En workshop som bygger på forskares egna exempeltexter (mycket större interaktivitet) kan ha max 6 deltagare. Om du inte ingår i någon forskargrupp eller är ensam intresserad på din institution – skriv till [email protected] och anmäl intresse så försöker vi ordna ett arr som du kan ansluta till.

# Haft arrangemang tidigare? Om du och din institution/forskargrupp under 2021-2023 haft en föreläsning eller workshop går det bra att intresseanmäla igen, och då förslagsvis välja en annan workshop. Eller upprepa ett tidigare arrangemang om deltagarna nya. Se bara till att i förhandskommunikationen med Magnus göra klart vad ni haft för arr och inte.

# Kompetens. Magnus Linton är författare och journalist, inte disputerad forskare, vilket gör att arrangemangen riktar sig till forskare som vill nå en publik utanför den egna akademiska miljön och har intresse av utveckla och diskutera sitt skrivande i riktning mot essäistik och böcker. Som framgår av artikeln ”Språkhjälp gav forskare mer pengar” i Vetenskapsrådets tidning Curie är budskapet dock indirekt användbart även i akademiska format som ansökningar, vetenskapliga artiklar, faktahantering och populärvetenskapliga sammanfattningar. Även icke-disputerad personal på olika institutioner – kommunikatörer, webbredaktörer, bibliotekarier, kommunikationschefer, studenter, etc – kan ha behållning av ett arrangemangen och är mycket välkomna att delta så länge en majoritet av deltagarna är disputerade forskare eller doktorander.

# Material. I små grupper kan workshops göras utifrån deltagarnas egna texter där analys och redigering görs tillsammans med temafokus som väljs utifrån avsnitt boken Text och Stil: starta rätt, rytm och spänst, tajta, relation till läsaren, pitcha text, skriva scener, exemplifiera effektivt, göra bok, etc. I större workshops (max 12 deltagare) används exempeltexter valda av Magnus.

# Tid. Maxtiden som går att beställa är en halvdag (ca 4 timmar ink paus) och ett vanligt och möjligt upplägg är: a) föreläsning (ca 60 min) b) frågor och diskussion (ca 30 min) c) rast (20 min) d) en workshop (80 min, se listning på förslag). Observera dock att en föreläsning bör ha minst 20 deltagare och en workshop byggd på egna texter kan ha max 6 deltagare (eller 12, se ovan om "deltagarantal" och "material"), så skapa i så fall (gärna i samarbete med andra institutioner) ett upplägg där föreläsningsdelen är öppen för en större publik medan workshoppen har ett mindre antal föranmälda deltagare.

# Upplägg. Beror lite på vad ni själva efterfrågar. Det vanligaste formatet är en föreläsning plus frågor/diskussion utan workshop. Men bara en konkret workshop utan föreläsning går också bra. Eller halvdagsarrangemang med båda inslagen enligt ovan. Via [email protected] går det bra att diskutera olika upplägg med Magnus.

# Projektplan. Text och stil-projektet pågår 2021-2024 och de aktuella arrangemangen går att boka från april 2024 (ett utskick till landets alla prefekter och alla som listat sig för utskick går ut o april varje år) men måste genomföras under höstterminen 2024 (sep-dec). Arr som bokas i april-maj 2024 genomförs alltså hösten 24. Lista dig här för att inte missa utskick. Arrangemang kan genomföras alla veckodagar utom måndagar. 

# Kostnader. Natur & Kultur täcker alla kostnader, inklusive resor. Det betyder att arrangemangen är helt gratis för samtliga lärosäten och forskare i Sverige.

# Online/Onsite. Arrangemang genomförs med fördel på plats. Om institutionen vill on site-föreläsningar kompletteras med onlineformer som beställaren i så fall tekniskt arrangerar. Enskilda föreläsningar, ej workshops, kan i undantagsfall ges online.

Hör av dig!
[email protected]

Åter till Text och stils huvudsida.