"Unika värderingar bland anställda i techbranschen"

I en ny studie av politiska värderingar bland amerikanska anställda i den industri som just nu formar det digitaliserade samhället och dess framtid – techbranschen – fann forskarna en ”unik” dominans av vänsterliberalism och antietablissemangstänkande. Vi frågade Niels Selling, statsvetare vid Institutet för framtidsstudier och forskare bakom studien, om resultaten. 

Ingen annan bransch eller tjänstesektor har anställda som sympatiserar med vänstervärderingar i så hög grad skriver ni, vilka andra sektorer studerade ni?

– Vi jämförde teknikarbetare med anställda inom alla andra industriella sektorer.

Hur annorlunda är tech i detta avseende jämfört med andra branscher och sektorer?

– Jag skulle säga att de är unika. Endast anställda inom "konst och underhållning" är mer liberala än teknikarbetare, och ingen annan sektor har anställda som visar så starkt anti-etablissemangstänkande som tech.

Vilka värderingar mer konkret är det vi pratar om?

– Vänsterliberala värderingar associeras ofta med progressiva och socialt inkluderande politik, såsom social jämlikhet, ekonomisk omfördelning och miljöskydd. Anti-etablissemangstänkande innefattar en aversion mot etablerad auktoritet och den härskande klassen. Konkreta manifestationer av en sådan inställning inkluderar att avvisa mainstream-media och vara kritisk mot tvåpartisystemet och etablerade politiska figurer.

Varför tror du att tech har en sådan unik profil?

– Vår studie visar att anställda i tech - inte techföretagen - har en unik profil. Men hur det kommer sig att techarbetare har dessa värderingar är inte tydligt. Möjliga förklaringar inkluderar socialisering in i en onlinekultur i ung ålder, universitetsutbildning, och hög intelligens, vilka generellt associeras med liberala värderingar och anti-etablissemangsvärderingar.

Hur mycket mer konservativa är deras chefer?

– Tech-ledare är generellt mindre konservativa än ledarna för andra typer av företag. Men på grund av tech-arbetarnas unika ideologiska profil finns det fortfarande en ganska stor ideologisk klyfta mellan techchefer och techanställda. Detta illustreras av att bland alla sektorer har techbranschen har den fjärde största ideologiska klyftan mellan ledare och anställda. 

Man kan tänka sig att denna ideologiska klyfta mellan anställda och deras chefer kan orsaka konflikter, finns det tecken på det?

– Absolut. Techföretag är grogrunder för protester och visselblåsning. Techanställdas värderingar, tillsammans med den ideologiska klyftan mellan dem och deras chefer, kan förklara detta.

Tror du att detta gör techföretag mer känsliga för dessa värderingar än andra företag, när de utvecklar nya produkter eller i sin offentliga kommunikation?

– Det verkar vara en rimlig gissning. Tidigare studier har visat att välutbildade och högkvalificerade anställda har större möjlighet att påverka företagsbeslut. Techarbetare är definitivt välutbildade och högkvalificerade. Därför har vi starka skäl att tro att techföretag måste beakta sina anställdas liberala värderingar, och vi har många exempel på att det är fallet.

Varför ville ni studera värderingar inom tech?

– Att studera teknikindustrin är avgörande eftersom den spelar en central roll i utformningen av vår moderna värld. Det är särskilt viktigt inom ramen för AI, som har potential att revolutionera olika aspekter av våra liv samtidigt som den ställer betydande utmaningar och risker som kräver noggrann övervägande och styrning.

 

Studien "Liberal and anti-establishment: An exploration of the political ideologies of American tech workers" av Niels Selling och Pontus Strimling publiceras i det senaste numret av den akademiska tidskriften The Sociological Review. För en fulltextversion, vänligen kontakta kommunikationsansvarig Henric Karlsson på [email protected].