Svenskt demokratilab testas i polariserat USA

Nu på tisdag den 6 februari – mitt i valupptakten i ett historiskt polariserat USA – gästspelar Institutet för framtidsstudier med föreställningen Performance Workshop – Creating Democracy på House of Sweden i Washington, Georgetown University och i en av Washingtons förorter.

– Politisk polarisering präglar just nu stora delar av världen, men är ur ett forskarperspektiv som mest intressant och oroväckande i USA. Ingen vet riktigt hur landet kommer se ut om fyra år. Därför ville vi börja med att testa vår modell där, se hur människor reagerar, och studera vad gräsrötter gör när de känslomässigt berörs av politiska dilemman, säger Staffan Julén, ledare för den konstnärliga forskningen på Institutet för framtidsstudier

Efter uppsättningen på Dramaten 2021, då nationalscenens publik tillsammans med forskare och skådespelare utmanades i realtid och tvingades till gemensam problemlösning, har projektet fått en fortsättning med ett nytt liknande projekt, Expanding Minds – Together, med start i Washington. Syftet är att med kulturens redskap och medborgares erfarenheter som grund skapa bryggor mellan forskning och allmänhet, och på så sätt förnya demokratisk interaktion och organisering.

– Vi startar i en känsla i stället för förnuft, i en erfarenhet snarare än i information. Tanken är att med den politiska teoretikern Lea Ypis bok Fri som plattform bygga en konkret modell där demokratiskt deltagande genereras av ett laddat minne. Och med den energin söka mönster och verktyg för att på helt nya sätt involvera människor i aktuella samhällsfrågor, säger Helena Hammarskiöld, initiativtagare till det nya projektet Expanding Minds – together.

Projektet är ett samarbete mellan Institutet för framtidsstudier, Kulturhuset Stadsteatern och ABF med stöd av Postkodstiftelsen. Ett konkret verktyg för att ur starka minnen och känslor starta medborgarinteraktion kring demokratiska processer kommer att presenteras vid projekttidens slut. Formatet kommer då erbjudas skolor, föreningsliv, folkbildning, organisationer, partier, företag och andra kollektiva sammanhang – i syfte att katalysera och hantera konflikter och demokratisk beslutsbildning med rötter i starkt erfarna emotioner.

Bakgrund Performance Workshop – Skapa demokrati och Expanding Minds – together

Föreställningarna Performance Workshop – Skapa och öva demokrati hade premiär 2021 på Dramaten i Stockholm. Föreställningen initierades av Helena Hammarskiöld och konceptualiserades och regisserades av Jörgen Dahlqvist och Fredrik Haller. Den producerades i samarbete med Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet och Institutet för framtidsstudier som gav en filosofisk, politisk och vetenskaplig förståelse för demokratins utmaningar.

Föreställningarna spelas i Washington D.C. den 6e och 7e februari på House of Sweden, Georgetown University och i en skola som är ambassadens fadderklass (Whitter Elementary School) motsvarande mellanstadiet, i en av Washingtons förorter.

Det nya projektet Expanding Minds – Together, är ett samarbete med Kulturhusen i Vällingby, Husby och i Skärholmen samt ABF och kommer att ha premiär under våren 2025. Regissörer är Jörgen Dahlqvist och Osynliga Teatern.

Mer info och kontakt:

Staffan Julen, 0735 09 92 15, [email protected]
Helena Hammarskiöd, 0735 20 37 80, [email protected]

Relaterat material