Varför det är viktigt att skydda religiösa byggnader i krig

Det har varit en lång och våldsam konflikt men parterna har äntligen enats om att lägga ned vapnen – nu gäller det bara att få freden att infinna sig och bestå. Tyvärr finns det en begränsad mängd fredsbevarande styrkor i området. Hur ska du placera ut dem för att freden ska få största möjliga chans att slå rot?

Data från nästan 2 000 attacker mot tempel, synagogor, moskéer och kyrkor har visat att religiösa byggnader utgör riskzoner där våld riskerar att eskalera och en konflikt få nytändning - om de attackeras. Religiösa byggnader är djupt länkade till människors identitet eftersom de är tätt förknippade inte bara med vardagen utan också med livets stora händelser: dop, giftermål, högtider, begravningar och så vidare. Det här gör att de skiljer sig från andra byggnader som också kan utgöra en naturlig del av stadslivet, till exempel muséer.

Datamaterialet visar att direkt efter en attack på en religiös byggnad blommar våldet upp i området runtomkring, men det är inte det organiserade våldet som ökar utan en allmän oro i området som leder till en generellt våldsammare miljö. Effekten håller i sig i omkring två veckor och sen återgår våldsnivån till samma nivå som före attacken. Det här sambandet gäller dock bara om attacken är ”oväntad”. Om det är känt att gruppen som utför attacken har en annan religion och det därför är ”väntat” att de kommer att välja religiösa mål så sker inte samma ökning av våld i närområdet.

Vetskapen om att attacker mot religiösa byggnader har en annan typ av efterspel än attacker mot icke-religiösa byggnader hjälper fredsbevarande organisationer att använda sina resurser effektivt. Genom att identifiera ”hot-spots” och lägga in extra resurser på dessa går det att förhindra korta perioder av våld som äventyrar freden, och därmed får freden istället en chans att slå rot.

Om detta berättade Joakim Kreutz under workshopen "Cultural heritage, law and war" som hölls på Institutet för Framtidsstudier tidigare i september. Se hela hans presentation här:

 

Vill du veta mer om diskussionen kring vikten av kulturella och religiösa byggnader i krig och konflikter kan du ta del av fler inslag från workshopen:

The legal challenges of protecting cultural property in military operations med Martin Hamilton (video)

War and cultural property in the era of identity wars med Frederik Rosén (audio)

The duty to compensate for injustice as applied to reconstruction av Derek Matravers (audio)