Hoppa till innehållet

Sportvåld och abortfrågan i Tidskrift för politisk filosofi

Nu finns ett nytt nummer av Tidskrift för politisk filosofi. Läs om sportvåldet och om den gyllene regeln, därtill ett replikskifte om samvetsfrihet inom abortvården, samt två högaktuella recensioner, på www.politiskfilosofi.se. Som alltid gratis och inloggningsfritt.

Artiklar

Daniel Alsarve: Våld föder våld, eller? Om män, sportvåld och formande av hegemonisk manlighet som bidragande riskfaktor till våldet i samhället

Daniel Rönnedal: Den gyllene regeln och farmarnas dilemma

Replikskifte:

Erik Malmqvist: Replik till Marcus Agnafors: »En rimlig samvetsklausul»

Marcus Agnafors: Replik till Erik Malmqvist

Recensioner:

Nicolas Olsson Yaouzis om Jason Stanley: How Propaganda Works

Ronny Ambjörnsson om Torbjörn Tännsjö: Vänsterdocenten

 

I samarbete med Bokförlaget Thales ger Institutet för framtidsstudier ut Tidskrift för politisk filosofi, en nättidskrift för alla de akademiska discipliner som tangerar den politiska filosofin. Den publicerar essäistiskt och populärt inriktade artiklar, repliker på tidigare texter i tidskriften, recensioner av aktuell svensk och utländsk politisk-filosofisk litteratur och intervjuer.

Följ Tidskrift för politisk filosofi på Facebook (https://www.facebook.com/tidskriftforpolitiskfilosofi) eller på Twitter (@PolFilosofi).