Hoppa till innehållet

Ernst Fehr om individ och samhälle på seminarium

Ernst FehrErnst Fehr 

Fredag den 7 december var den Nobelpris-tippade professorn i ekonomi Ernst Fehr på besök hos Institutet för Framtidsstudier för att hålla seminariet ”The Weave of Social Life – How Community Participation Shapes the Individual”. 

– Hur formas individen av samhället?, det är en fundamental fråga, säger Fehr när jag pratar med honom efter seminariet. Samhället finns i människan, ja, men människan påverkar ju också samhället.

Antagandet om att individ och samhälle påverkar varandra och därför gör samband svåra att studera, betraktar Fehr som en av flera förklaringar till varför man varken i ekonomin eller i sociologin närmat sig frågan i någon större utsträckning. Övertygad om att det går att hitta orsaksmässiga samband på området genomförde han 2006 tillsammans med några forskarkollegor ett storskaligt experiment. Experimentet utgick ifrån hypotesen att delaktighet, i betydelsen social interaktion med andra individer i en grupp i samhället, påverkar vår tillit till andra och den vikt vi lägger vid trovärdighet.

Tillitsspel med eBay


Experimentet utfördes med hjälp av företaget eBay som driver nätauktion på nätet. 70 000 personer som någon gång köpt eller sålt något genom eBay.com valdes ut och en försöksgrupp fick vid tre tillfällen e-post från eBay med information om möjligheten att delta i någon av eBays olika webbcommunities. Fyra månader senare fick allihop e-post från Universitetet i Zürich med en förfrågan om att delta i experimentet. 15 000 personer deltog, ungefär hälften från försöksgruppen.

Experimentet bestod av ett spel mellan två investerare och en förvaltare. Det som kontrollerades i experimentet var huruvida Investerare 1 litade på att Förvaltaren som vid en investering fick tre gånger pengarna, betalade tillbaka något till investeraren. Sedan kontrollerades huruvida Förvaltaren ansåg det viktigt att bygga sin trovärdighet i sin handling mot Investerare 1 gentemot Investerare 2 som fick samma chans att investera i Förvaltaren som Investerare 1. Slutligen kontrollerades graden av altruism eller oegennytta hos Förvaltaren som efter investeringen från Investor 2 kunde välja att antingen ge tillbaka pengar till Investor 2 eller behålla allt själv.

Delaktighet föder altruism


Experimentet visade att individerna i försöksgruppen, som i högre grupp än testgruppen deltagit i webbcommunities, tenderade att som Investor 1 i högre grad lita på Förvaltaren, att som Investor 2 vara känsligare för Förvaltarens trovärdighet, och att som Förvaltaren vara mer altruistisk gentemot Investor 2.

Delaktighet i samhället påverkar alltså individen och denna påverkan kan ta sig uttryck i en högre grad av tillit till andra och en större vikt vid trovärdighet. Jag frågar Fehr vad vi kan göra med den kunskapen – är det till exempel bra för ett samhälle med hög tillit och stor trovärdighet?

– En alltför hög grad av tillit är inte bra eftersom vi då kommer att bli lurade av dem som inte är altruister, svarar Fehr. Samtidigt mår vi dåligt om vi hela tiden tror att vi riskerar att bli bedragna. I ett gott samhälle belönas trovärdighet och med en hög grad av trovärdighet ökar också tilliten.

– På samhällelig nivå handlar det om att bygga institutioner som gör att trovärdighet belönas. Aktiv bekämpning av korruption till exempel, lagar som skyddar oss och vår egendom, eller system för kreditvärdering, säger Fehr.

I ett samhälle där trovärdighet är viktigt, kan dock fallet bli hårt om fel rykte kommer i sving. Tillitsspelet visar nämligen också att försöksgruppen inte bara var tydligare i sitt beröm av trovärdiga Förvaltare, utan även var desto mer fördömande mot dem som betraktades som mindre trovärdiga. – Ett sådant samhälle måste också ge utrymme för en andra chans, säger Fehr.

Nyfikenhet över gränserna


Innan Fehr går ner i snömodden för att ta taxin till flyget som skall ta honom tillbaka till Zürich frågar jag hur det kommer sig att han numera också intresserar sig för hjärnforskning.

– Människan är ju också kropp, konstaterar Fehr. Om jag ändrar dina neuroner kommer det att förändra det sätt du beter dig. Det är omöjligt att förstå individen utan att också ta hänsyn till det.

Och så justerar han sin fundamentala fråga ”how does society shape the individual” till ”how does society and biology shape the individual”.

Erika Karlsson

 


Ernst Fehr seminarium

Professor Ernst Fehr håller seminarium på Institutet för Framtidsstudier, den 7 december 2012.