Hoppa till innehållet

Individer vs strukturer i klimatkrisens tid


"Cement- och stålproduktionen står för 5-8 procent av de globala utsläppen medan flyget står för 2-2,5 procent. Ändå skrevs det förra året över 12 000 artiklar i svenska medier om flyget medan motsvarande siffra var runt 600 för cement – trots att det är ett fyra gånger större problem. Klimatförändringar är en enorm utmaning som kräver strukturella omvandlingar och politiska förändringar. Det är för mycket fokus på individmoral och för mycket fokus på nationen i stället för hela världen. Vi bör inte fokusera på hur Sverige kan bli bättre utan hur vi kan bidra till hela världens omställning."

Det sa professor Gustaf Arrhenius, VD på IFFS, under institutets seminarium "Flygskam, barnskam, tågskryt – individer vs strukturer i klimatkrisens tid" vid årets Almedalsvecka i Visby. Läs hela Aftonbladets bevakning av debatten och ladda gärna ner vår nyutgivna forskarrapport Studies on climate ethics and future generations