Öppet seminarium

Offentliga samtal: Vad händer när de rika blir rikare?

Datum: 26 november 2018
Tid: 14:00–16:00

Antalet miljardärer har ökat de senaste åren och deras samlade förmögenhet växer. Trots denna koncentration av kapital är Sverige fortfarande ett av världens mest jämlika länder. Hur ser egentligen inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ut idag? Vad driver förmögenhetsskillnader? Vilka konsekvenser för samhället har en hög förmögenhetskoncentration? Har de superrika ett särskilt samhällsansvar? Hur borde den ekonomiska politiken utformas i ljuset av denna utveckling?

Forskare
Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning
Vilka politiska konsekvenser får växande förmögenheter?
Växande förmögenheter skapar möjligheter för investeringar och högre tillväxt. Samtidigt växer oron för ökade inkomst- och förmögenhetsskillnader med social och politisk sprängkraft. Hur bör beslutsfattarna resonera kring dessa frågor när de utformar kapitalskatter och andra ekonomiska styrmedel?’

Agneta Berge, doktorand i nationalekonomi på IIES, Stockholms Universitet 
Vad skapar extrema förmögenhetsskillnader?
Vad säger teorierna om varför de rika sparar så mycket? Hur har en ökad spridning av arbetsinkomster påverkat fördelningen av förmögenheter?

Panel
Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé
Mattias Svensson, liberal skribent, författare och debattör
Gabriella Overödder, generalsekreterare Effektiv altruism Sverige

Moderator: Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet

Tid: Måndag 26 november, kl. 14.00–16.00 med fika efteråt
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Flygelsalen, Slottsbacken 6 i Stockholm

Anmäl dig här 

Seminariet ingår i serien Offentliga samtal – forskare möter praktiker, som arrangeras av Institutet för Framtidsstudier i samarbete med Vetenskapsrådet. Se inspelningar av tidigare seminarier i serien här.


Tidigare aktiviteter och dokumentation