Öppet seminarium

Tipping Points: Konst, klimat, politik – när verket spränger ramen

Datum: 14 juni 2022
Tid: 16:00-18:00

Plats: Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60, Stockholm

Välkommen till konstverket och seminarieserien Tipping Points – om människans möjligheter inom planetens gränser. Vad kan göras? Vad måste göras? Vad får absolut inte göras? Och vad har konst med saken att göra? Mer information om utställningen och alla seminarier i serien: https://www.iffs.se/tippingpoints

Samhället är alltid avläsbart i konsten samtidigt som konst ofta är ett avståndstagande från samhället – kraftfulla uttryck som öppnar dörren till det annorlunda. Klimatkrisen omtalas ibland som en fantasins kris, en mental blockering såväl av katastrofernas skräckinjagande djup som mänsklighetens oändliga förnyelsemöjligheter – hur hänger estetiska och rationella erfarenheter samman? Dör konst när förnuft, moral och samhällsengagemang tar plats i den? Är stor konst möjlig utan etisk ram? Med klimatkrisens exponering av ofattbara tillstånd har aktivism och ideologi tagit allt större plats i både konst- och kunskapsproduktion. Den globala uppvärmningen blir nu en snabbt växande del i samtidens estetiska uttryck – men vad kan och ska konsten egentligen göra? Konstverket Tipping point är en dramatisk gestaltning av osäkerhet, ingen vet när det rasar – i vilken mån kan konst vara ett slags gläntor där människan kan öva sig inför framtiden?

Medverkande:
Britta Marakatt Labba, konstnär 
Lars Bergström, konstnär
Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall
Gudrun Schyman, politiker
Moderator: Folke Terman, professor i filosofi och stf. vd för Institutet för framtidsstudier

Utställningen görs i samarbete mellan Institutet för framtidsstudier, Rikstolvan och Liljevalchs konsthall. Bakom både utställningen och seminarieserien står: Forskningsrådet Formas, Global Challenges Foundation, Institutet för framtidsstudier samt Trafikkontoret och Evenemangsavdelningen i Stockholms stad.

Mer information om utställningen och alla seminarier i serien: https://www.iffs.se/tippingpoints


Tidigare aktiviteter och dokumentation