Konferens

Slutseminarium TIA

Datum: 16 maj 2014
Tid: 13.00–16.00

Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) har i två år utvärderat projekt finansierade av Europeiska Socialfonden för att identifiera arbetssätt och metoder som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utrikesfödda. Nu är det dags att presentera resultaten och diskutera vad som kan läras av dem vid ett slutseminarium.

Att utforma och utvärdera arbetsmarknadspolitik som fungerar

OBS! Seminariet vänder sig enbart till de personer som har fått en inbjudan.

Tid: Fredag den 16 maj, kl. 13.00–16.00 med efterföljande mingel till kl. 17.00.
Plats: Lundqvist&Lindqvist på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Läs mer (pdf)

Till anmälan


Tidigare aktiviteter och dokumentation