Konferens

Slutkonferens för det fransk-svenska programmet för filosofi och ekonomi

Datum: 8 - 10 juni 2015
Tid: 09:00–18:00

Det fransk-svenska programmet för filosofi och ekonomi har haft som syfte att förena moralisk och politisk filosofi med ekonomisk teori i studiet av analys, rättfärdigande och kritik av politiska och ekonomiska institutioner. Programmet avslutas i juni med en konferens i Uppsala 8–10 juni.

Slutkonferensen hålls på Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala där en grupp framstående filosofer och ekonomer kommer att träffas för att diskutera frågor vid gränsen mellan de två disciplinerna filosofi och ekonomi.

Programmet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Swedish Collegium for Advanced Study och Fondation maison des sciences de l'hommes har varit värdar för programmet.

Ladda ner programmet (pdf)

Läs mer på programmets webbplats

För anmälan och frågor, kontakta Hlynur Orri Stefánsson, [email protected]


Tidigare aktiviteter och dokumentation