Öppet seminarium

Slaget om framtiden. Om forskningen och konflikten mellan tillväxt och miljö

Datum: 30 september 2019
Tid: 16:00-18:00

Klimatkrisen kräver att våra samhällen omvandlas, men detta hindras av nutida intressen. Humanister och samhällsvetare står här inför en viktig uppgift: att visa att förändringar i samhället inte åstadkoms av ett gemensamt vi, utan genom en kamp mellan olika intressen. Den som får gehör för sin bild av framtiden får makt i nutiden.

Miljöforskningens roll är avgörande. Men kravet på att forskningen ska vara till nytta idag står i direkt konflikt med framtiden. Forskningsprogrammen riskerar att bli megafoner för förutbestämda idéer präglade av finansiärernas kortsiktiga intressen. Strävan efter enighet urholkar sökandet efter alternativa vägar till framtiden. 

Om detta skriver Jenny Andersson och Erik Westholm i sin bok "Slaget om framtiden: forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö". Med konkreta exempel från den svenska skogsforskningen och forskningen om Arktis visar de att det behövs samhällsvetenskap och humaniora som står fri från dagens intressen och agendor. Boken ställer också en rad vidare frågor som "Hur påverkas framtida liv på jorden av vårt sätt att leva idag?", "Hur tänker vi människor kring tid och framtid?", och "Vilken roll spelar framtiden i dagens samhälle?". 

Efter en presentation av boken leder Stefan Svallfors en diskussion om dess innehåll, och vi avslutar med ett kortare mingel. Boken kommer att finnas till försäljning på plats.

Tid: Måndag 30 september, kl. 16.00–17.15, med mingel till kl. 18.00
Plats: OBS ÄNDRAD LOKAL! Finlandshuset konferens, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm (Karta)

OBS: Detta evenemang är fullbokat och det går inte längre att anmäla sig.

De medverkande har alla varit verksamma som forskare vid Institutet för framtidsstudier:
Jenny Andersson är professor i ekonomisk historia och verksam vid Institut d'études politiques de Paris. 

Erik Westholm är professor em. vid institutionen för Stad och Land, SLU och i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Stefan Svallfors är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet där han bland annat ser som sin uppgift att slå vakt om och utvidga forskningens autonomi. Han har också författat böcker om sitt värv som forskare.


Tidigare aktiviteter och dokumentation