Öppet seminarium

Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik

Hur har segregationen utvecklats under det senaste årtiondet? Hur påverkas barnens lärande och betyg av att gå i segregerade skolor? Vid detta frukostmöte presenteras resultat från ett stort forskningsprogram gällande segregationsprocesser i dagens Sverige.

Datum: 17 oktober 2019
Tid: 08:00-10:00

Plats: OBS ny lokal!: Svea konferens, Holländargatan 10, Stockholm
Tid: 08.00-10.00

Hur har segregationen utvecklats under det senaste årtiondet? Hur påverkas barnens lärande och betyg av att gå i segregerade skolor? Vilken betydelse har släktband och andra sociala nätverk för segregationsmönstrens stabilitet över tid? Vid detta frukostmöte presenteras resultat från ett stort forskningsprogram gällande segregationsprocesser i dagens Sverige. Forskningen har finansierats av Riksbankens jubileumsfond och har bedrivits vid Institutet för analytisk sociologi (Linköpings universitet) och Institutet  för framtidsstudier. Vid mötet presenteras forskningsprogrammets övergripande agenda såväl som nya resultat gällande  boende- och skolsegregationens orsaker och effekter. 

Medverkar gör Peter Hedström, professor och föreståndare för Institutet för analytisk sociologi, samt Maria Brandén och Benjamin Jarvis, båda lektorer vid Institutet för analytisk sociologi.

Moderator: Moa Bursell, forskare vid Institutet för Framtidsstudier. 

Seminariet är gratis och öppet för alla men kräver anmälan: Registrera dig här.


Tidigare aktiviteter och dokumentation