Öppet seminarium

Rapportpresentation: Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020

Datum: 31 mars 2021
Tid: 14:15-15:00

Registrera dig för att få en möteslänk: Till registrering

På onsdag den 31 mars släpps rapporten Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020 som har tagits fram av Institutet för framtidsstudier på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Samma dag klockan 14:15 presenteras rapporten online av huvudförfattaren Martin Kolk, docent i demografi och forskare vid Institutet för framtidsstudier.   

Rapporten använder både Statistiska centralbyråns statistik på samtliga dödsfall, och statistiken från Folkhälsomyndigheten på dödsfall i covid-19 för att studera dödlighet och överdödlighet i olika åldersgrupper och regioner i Sverige.  

Presentationen följs av ett samtal mellan: 

Martin Kolk, docent i demografi, författare till rapporten  
Gunnar Andersson, professor i demografi och föreståndare för Stockholms universitets demografiska avdelning, SUDA och medförfattare till rapporten 
Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter 
Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi 

Registrera dig för att få en möteslänk: Till registrering


Tidigare aktiviteter och dokumentation