Prenumerera på kalendern med Google

Anvisningar för att prenumerera på IFFS kalender med ditt Google kalender konto (gäller för dator)

  1. Gå till https://calendar.google.com/ och logga in på ditt google konto.

  2. Klicka på kugghjulet uppe till höger och välj inställningar:

  3. Tillhöger klickar du på "Lägg till kalender" sedan "Från webbadress":


  4. I rutan som kommer upp anger du denna URL:

    https://calendar.google.com/calendar/ical/entrv4s17kc97tv2mhhem7j898%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
  5. Klart!