Öppet seminarium

Offentliga samtal: Våldet minskar men brottsanmälningarna ökar - hur går det ihop?

Datum: 9 februari 2016
Tid: 13:00 - 15:00

De senaste tjugo åren har våldet minskat i såväl Sverige som i övriga västvärlden. På det hela taget lever vi i Sverige i ett tryggare samhälle idag än för tjugo år sedan. Trots detta är det vanligt med föreställningar om att våldet ökar och blir grövre. Men vad säger forskarna? Vilka bilder får vi via medierna? Har forskare, medier och beslutsfattare samma bild? Möt forskare och praktiker som diskuterar de senaste forskningsresultaten inom området.

Medverkande
Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Felipe har bland annat tittat på  hur man definierar våld och hur man kan mäta brottslighetens omfattning och utveckling.
"Våld som samhällsproblem"
Offentlig debatt präglas av beskrivningar om att våldsbrotten ständigt ökar i samhället. Forskningen ger dock en annan bild. Varför denna skillnad? Är det forskarna som misslyckats med att nå ut med hur kunskapsläget ser ut? Eller är forskningen inte trovärdig i en tid när ”alla vet” att våldet ökar? Felipe Estrada redovisar aktuella forskningsresultat och diskuterar den bild som finns av våldsbrott.

Ester Pollack, docent i journalistik vid Stockholms universitet. Ester har sedan början av 2000-talet studerat medier och brott, bland annat relationerna mellan brottsjournalistik och kriminalpolitik.
"Nyhetslogikens paradox: ju värre, desto bättre"
Journalistiken är ingen spegel av verkligheten. Någon enkel korrelation mellan brottsutveckling och brottsrapportering existerar inte. Det mest avvikande har det högsta nyhetsvärdet, det exceptionella prioriteras. Berättelser om ond, bråd död attraherar publiken. Därför har också brott mot person kopplat till våld och sex, fått större uppmärksamhet än den vanligaste brottsligheten, egendomsbrott, under journalistikens hela historia.

Panelister
Beatrice Ask (m), riksdagsledamot och ordförande i Justitieutskottet
Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tryggare Sverige, en oberoende stiftelse som verkar för att utveckla brottsförebyggande arbete och stöd till brottsdrabbade.
Linda Hjertén, kriminalreporter samt redaktör för krimgruppen på Aftonbladet

Moderator: Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier

Tid: Tisdag den 9 februari, kl. 13.00–15.30 inklusive efterföljande fika
Plats: Stora salen på Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm.

Anmäl dig för att försäkra dig om en plats!

Ladda ner inbjudan som pdf

Seminariet kommer att direktsändas på Bambuser.

Seminariet är det första i en serie kallad "Offentliga samtal - forskare möter praktiker", och som anordnas i samarbete med Vetenskapsrådet.

Vill du få inbjudningar till våra seminarier? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation