Öppet seminarium

Offentliga samtal: Tolerans, till vilket pris?

Datum: 26 mars 2018
Tid: 10:00-12:00

Det finns studier som pekar ut Sverige som ett av världens mest toleranta länder och tolerans betraktas ofta som en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati. Men vad menas egentligen med tolerans exempelvis i politiska och vetenskapliga diskussioner? Och finns det gränser för hur toleranta vi bör vara? Det här är några av de frågor vi ställer i ett seminarium i serien Offentliga samtal - forskare möter praktiker.

Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
När vi inte tycker lika - den politiska toleransen som demokratisk grundpelare
Tolerans är en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati. Trots detta missuppfattas toleransbegreppet ofta i både politiska och vetenskapliga diskussioner, både avsiktligt och oavsiktligt. Hur formar egentligen individers tolerans och varför kan individuella rättigheter anses som viktigare än grupprättigheter i en värld där den politiska toleransen hotas? Om detta handlar Sten Widmans presentation.

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
Samhällets tolerans mot olika religiösa tolkningar
När människor dras till våldsbejakande islamitisk extremism bottnar oftast lockelsen i andra faktorer än religiösa visar djupintervjuer med återvändare. Samtidigt används religiösa legitimitetsgrunder hos de som ansluter sig till våldsbejakande extremism. Hur långt bör det demokratiska samhällets tolerans sträcka sig, ska dessa tankegångar ses som religiösa tolkningar bland många andra så länge de inte har omsatts i handling?

Panel
Christer Mattsson, fd lärare och grundare av Toleransprojektet, Segerstedtinstitutet
Bi Puranen, Generalsekreterare vid World Values Survey.
Jana Jakob, projektkoordinator på Myndigheten för stöd till trossamfund

Moderator: Folke Tersman

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4 (Hötorget eller Östermalmstorg är närmaste t-bana)
Tid: Måndag 26 mars, kl. 10.00–12.00. Seminariet föregås av fika från kl. 09.30

Anmäl dig för att försäkra dig om en plats

Välkommen!

 

Seminariet ingår i serien Offentliga samtal - forskare möter praktiker, som arrangeras av Institutet för Framtidsstudier i samarbete med Vetenskapsrådet. Se inspelningar av tidigare seminarier i serien här.


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation