IFFS Play

Det finns studier som pekar ut Sverige som ett av världens mest toleranta länder och tolerans betraktas ofta som en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati. Men vad menas egentligen med tolerans exempelvis i politiska och vetenskapliga diskussioner? Och finns det gränser för hur toleranta vi bör vara?

Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet
Panel Christer Mattsson, fd lärare och grundare av Toleransprojektet, Segerstedtinstitutet Bi Puranen, Generalsekreterare vid World Values Survey. Jana Jakob, projektkoordinator på Myndigheten för stöd till trossamfund
Moderator: Folke Tersman

Senaste IFFS Play:

Publicerat 27 mar, 2018

Offentliga samtal: Tolerans, till vilket pris?

Det finns studier som pekar ut Sverige som ett av världens mest toleranta länder och tolerans betraktas ofta som en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati. Men vad menas egentligen med tolerans exempelvis i politiska och vetenskapliga diskussioner? Och finns det gränser för hur toleranta vi bör vara?

Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet
Panel Christer Mattsson, fd lärare och grundare av Toleransprojektet, Segerstedtinstitutet Bi Puranen, Generalsekreterare vid World Values Survey. Jana Jakob, projektkoordinator på Myndigheten för stöd till trossamfund
Moderator: Folke Tersman

Sök
Område
Ladda fler