Öppet seminarium

Offentliga samtal: Tid, flex, klass - vem reglerar ditt livs timmar?

Datum: 20 oktober 2022
Tid: 14:00-16:00

Plats: Sibeliussalen i Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm

Pandemin kullkastade arbetets traditionella arrangemang såväl tidsligt som rumsligt – för vissa. Av alla anställda jobbar runt 40 procent skift eller har obekväma arbetstider medan man inom andra yrken nu kan välja sin arbetsidentitet – ”office bee”, ”nomad” eller ”homey”. Vad betyder ”fri tid” 2022? Vad säger forskningen om vilka grupper som fått mer respektive mindre av den? Sedan åttatimmarsdagen infördes har produktiviteten i Sverige blivit tjugo gånger högre och stressforskare menar att ett ”hållbart arbetsliv” ligger i linje med klimatomställningen – men för de politiska partierna är ett kollektivt välfärdsuttag i tid i stället för lön fortfarande en död fråga. Varför? Politiker planerar för att människor ska jobba till 70 medan allt flerentreprenörsideal handlar om arbetsfria inkomster och att bli ekonomiskt oberoende före 40 – de som kan ta ut mer fri tid, vad gör de med den? Blir människor lyckliga av mer fri tid? Digitaliseringen är samtidens största organisationsrevolution, hur påverkar gigekonomin arbetets flexibilitet i tid och rum – och för vem? Vad säger forskningen om den arbetade tidensnya sociala mönster, politiska laddningar, idéhistoriska utveckling och psykologiska tillstånd?

Vill du delta på plats eller följa live-sändningen, registrera dig här >

Tid att vårda? Om arbetstid, tidsbrist och fritid bland vårdanställda
I den offentliga debatten om krisen i vården talas det ofta om löner – och om arbetsmiljö. Men de anställdas egna berättelser handlar ofta om bristen på tid. Vad betyder tid för vårdens kvalitet – och vad händer med vårdanställda när de sänker sin arbetstid?

Rebecca Selberg, docent i genusvetenskap vid Lunds universitet och forskningsledare förprojektet ”Arbeta mindre, lev mer? Frivilligt deltidsarbete och konsekvenser för hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse”.

Digitala bohemer, crowdwork och konsulter – om gigekonomi och tidens ägande
På plattformsekonomins svagt reglerade arbetsmarknader förmedlas jobb via appar – är företagen förmedlare eller arbetsgivare och de arbetandeuppdragstagare eller anställda? Utvecklingen har gått snabbt och polarisering tilltar vad gäller lön, arbetsförhållanden och makten över tiden – hur och för vem frigörs tid i de nya strukturerna?

Åke Sandberg, professor emeritus sociologiska institutionen Stockholmsuniversitet, tidigare vid Arbetslivsinstitutet och Institutionen fördatavetenskap KTH, redaktör för antologin ”Arbete och välfärd”.

Panelen:
Malin Danielsson, Riksdagsledamot (L)
David Eklind Kloo, utredare på Handelsanställdas förbund
Helena Schiller, föreläsare, utbildare, rådgivare, författare

Moderator:
Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

 

Seminarieserien Offentliga samtal är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier.


Tidigare aktiviteter och dokumentation