Öppet seminarium

Offentliga samtal: Samtida konflikter om framtida transporter. Vem tar ansvar för nästa generations resande?

Datum: 20 april 2023
Tid: 12:00–13:30

Plats: Sevenbomssalen på Stadsmuseet, Ryssgården (Slussen) i Stockholm

Enklare lunch serveras från kl. 11.30.

Höghastighetståg på magnetbana till Paris, skolresor i förarlösa bussar, radarnavigerade långtradare på elvägar – de säljande bilderna av morgondagens transportsystem andas teknikoptimism långt från verklighetens trafikstockningar, tågförseningar och elbrist. Mot vilken infrastruktur rör vi oss egentligen? I vilka fordon ska vi färdas? Vem tar ansvar för att det långsiktigt nödvändiga byggs och underhålls?

Järnvägens roll

För att järnvägen ska kunna utvecklas och bli avgörande i klimatomställningen behövs bankapacitet, det vill säga attraktiva tidtabeller. Men vem behöver järnvägen, vilka avgörande konflikter och möjligheter står utbyggnaderna inför och hur förhåller sig problem och visioner till stat och marknad.

Oskar Fröidh, lektor i järnvägssystem vid KTH.

Resandets utveckling

Hur har sätten att resa och transportera gods förändrats de senaste hundra åren? Och vad säger forskningen om vad vi kan förvänta oss av framtidens resande och transporter utifrån målet om minskade utsläpp i transportsektorn, nollutsläpp till år 2045, elektrifiering och digitalisering?

Maria Bratt Börjesson, professor i nationalekonomi vid VTI och adjungerad professor LiU.

Panel

Jens Holm ordförande Stockholms hamnar (V), tidigare ordförande riksdagens trafikutskott.
Mattias Lundberg, trafikplanerare och strateg på Trafikverket.
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Moderator: Ludvig Beckman, statsvetare vid Institutet för framtidsstudier.

Fri entré, men antalet platser är begränsade så registrera dig gärna här >

Seminarieserien Offentliga samtal - forskare möter praktiker arrangeras i samarbete med Vetenskapsrådet.

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation