Öppet seminarium

Offentliga samtal: Håller våra städer på att spricka?

Datum: 7 november 2019
Tid: 09:30-12:00

I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik. Årets tredje offentliga samtal handlar om ojämlikhet och boendesegregation i våra storstäder.

Tid och plats
7 november, 10-12 (startar med kaffe klockan 09:30)
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.


Arrangörer
Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig. Anmäl dig här!

 

Håller våra städer på att spricka? Ojämlikhet och boendesegregation i våra storstäder

Förorten hamnar ofta i negativt medie- och debattljus: skjutningar, brinnande bilar, och stenkastning mot ambulanspersonal. Bakom rubrikerna döljer sig en oro för att fattigdom och utanförskap växer i städernas miljonprogramsområden samtidigt som andra stadsdelar blir allt mer etniskt, ekonomiskt och socialt homogena.

Men vad säger forskningen? Hur ser egentligen de sociala och ekonomiska trenderna ut i storstädernas resurssvagare områden? Blir det bättre eller sämre? I vilka avseenden? Är utvecklingen i Sverige mer bekymmersam än på andra håll, eller är det tvärtom? Hör forskare och praktiker på temat ojämlikhet och boendesegregation i de svenska storstäderna.

Organiseringen i marginaliserade områden

Lisa Kings, lektor i socialt arbete Södertörns Högskola
Inget föreningsliv, våldsamma uppror och platser för radikalisering. Stämmer denna bild av våra utsatta förortsområden? Hur ser egentligen livet ut, hur organiserar sig människor. Och hur gestaltar sig civilsamhället i marginaliserade områden och hur förhåller sig detta till det etablerade civilsamhället samhället i stort?

Segregation och ojämlika uppväxtvillkor

Bo Malmberg, professor i geografi, särskilt kulturgeografi, Stockholms universitet'
Hur har segregationen i Sverige utvecklats under de senaste decennierna? Hur påverkas ens livschanser av en uppväxt i ett utsatt område? Det är centrala frågor för att bedöma om utvecklingen i Sverige går mot fördjupade klyftor.

Forskare:
Lisa Kings, lektor i socialt arbete Södertörns Högskola
Bo Malmberg, professor i geografi, särskilt kulturgeografi, Stockholms universitet

Panel: 
Lawen Redar, riksdagsledamot S
Robert Hannah, riksdagsledamot L
Nicolas Lunabba, verksamhetsledare på Hela malmö, Malmö​

Moderator: 
Elisabeth Sjöstedt


Tidigare aktiviteter och dokumentation