Öppet seminarium

Offentliga samtal: Håller Sverige på att spricka? Landsorten, staden och staten

Datum: 7 november 2019
Tid: 14:00-16:00

I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik. Årets fjärde offentliga samtal handlar om hur dagens spänningar mellan landsort, stad och stat ser ut.

Tid och plats
7 november, 14-16
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.


Arrangörer
Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig. Anmäl dig här!

 

Håller Sverige på att spricka? Landsorten, staden och staten

Under senare år har vi sett tecken på att konflikten mellan stad och glesbygd håller på att skärpas. I Frankrike är de ”Gula västarnas” protestaktioner grundade i landsorten och riktade mot Paris, i USA bärs Trump fram av glesbygden och landsorten i en protest mot storstadens ”eliter”, och i Sverige är Sverigedemokraterna starkast i landsorten och svagast i städerna. Tillgången på viktig samhällsservice som sjukvård och polisväsende blir allt oftare lokala och nationella stridsämnen, samtidigt som den åldersmässiga segregationen ökar.

Men vad säger forskningen om fördelning och konflikter mellan stad och land? Ökar verkligen skillnaderna mellan det urbana och det rurala Sverige? Eller är det samma skillnader som förr som bara tar sig nya politiska, ekonomiska och kulturella uttryck? Och om Sverige håller på att spricka, vad beror det på och vad kan man göra för att vända utvecklingen? Hör forskare och praktiker på temat landsorten, staden och staten.

Landsbygdens framtid i urbaniseringens tidevarv
Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi, Linköpings universitet
För landsbygden innebär urbaniseringen ofta färre invånare och svårigheter att upprätthålla all form av service. Men vilka visioner finns det för landsbygden i en tid då allt fler flyttar till städerna? Vilka normer och värderingar är det som kommer till uttryck i dagens landsbygdsdebatt?

En geografisk koncentration av humankapital och tillväxt
Per Molander, ordförande Jämlikhetskommissionen
För närvarande pågår en geografisk koncentration av välutbildade människor och tillväxt i landet. Sprickan växer, inte så mycket mellan stad och land som mellan tillväxt- och kontraktionszoner. Hur ser denna utveckling ut och går den att påverka?

Praktiker:
Sten Nordin, fd finansborgarråd och landshövding i Blekinge
Lotta Svensson, FoU Hälsingland
Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Moderator:
Folke Tersman


Tidigare aktiviteter och dokumentation