Öppet seminarium

Offentliga samtal: Framtidens drogvärldar

Datum: 20 april 2023
Tid: 09:00–10:30

Plats: Sevenbomssalen på Stadsmuseet, Ryssgården (Slussen) i Stockholm

Frukostmacka serveras från kl. 08.30

Medan flera av världens stora välfärdsstater går mot legalisering av cannabis föds varje vecka nya preparat som påverkar hjärnor, kulturer, liv, normer och kriminalitet på både kända och okända sätt. Vilka former för berusning och bedövning kommer att dominera i vår del av världen under kommande decennier – och hur kommer förändringarna utmana politik, moral och rättsväsende?

Droger som ställföreträdare

Överklasslek och skjutningar idag, de utsattas bedövning igår – och i morgon vad? Inflytelserika beskrivningar av rusmedelskonsumtionens orsaker och konsekvenser har historiskt varit starkt färgade av tidens stora samhällsfrågor, där droger – eller ”knarket” – blivit ställföreträdande problem i diskussioner som handlar om helt andra saker. Vilka problembeskrivningar kommer att dö för gott, vilka nya kommer födas – och vilka döda kommer att återfödas?

Johan Edman, professor i kriminologi och docent i historia vid Stockholms universitet, författare till boken ”Den nya berusningspolitiken”

Cannabis år 2050 – farlig drog, medicin eller vanlig handelsvara?

På något decennium har cannabis gått från att vara en med polis jagad drog till att i stora delar av världen vara en het investeringsmarknad. Många är nöjda, andra vill redan återkriminalisera. Var femte vuxen inom EU har använt cannabis det senaste året – kommer den siffran att växa eller minska under kommande decennier och i så fall var och varför och med vilka konsekvenser?

Josefin Månsson, cannabisforskare och lektor i socialt arbete Stockholms universitet, medverkande i antologin ”Retreat or Entrenchment? Drug Policies in the Nordic Countries at a Crossroads”.

Panel

Helene Amedée, gruppledare Mini Maria Stockholm stad, i socialt arbete med ungdomar med missbruksproblematik.
David Bonnier, VD Enexis, investeringsbolag med fokus på den europeiska marknaden för legal cannabis.
Linus Gardell, advokat Lewis Langley & Partners Advokatbyrå HB.

Moderator: Anders Bjers, Vetenskapsrådet. 

Fri entré, men begränsat antal platser så registrera dig gärna här >

Seminariet kommer även att streamas på iffs.se/live, dock utan möjlighet att ställa frågor.

Seminarieserien Offentliga samtal - forskare möter praktiker, arrangeras i samarbete med Vetenskapsrådet.


Tidigare aktiviteter och dokumentation