Öppet seminarium

Offentliga samtal: Expertis vs politik i osäkerhetens tid

Datum: 22 april 2021
Tid: 14:00-16:00

Tjugotalet inleddes med en idéomtumlande global turbulens som har satt relationen mellan expertis och politik i fokus. Under Storbritanniens utträde ur EU hördes kommentarer om att ”vi har fått nog av experter” och i det amerikanska presidentskapet som slutade i stormningen av USA:s kongress prioriterades lojalitet framför expertis i den politiska rådgivningen. Även under den pågående pandemin har spänningen mellan expertis och politik ofta blivit laddad. Ibland avfärdas experternas råd till förmån för ogrundade antaganden och påståenden, medan politikerna på andra håll kritiseras för att gömma sig bakom experternas bedömningar och inte ta sitt ansvar.

Men vad är egentligen en ”expert” och vad är det för kunskap en sådan har? Hur ska en bra avvägning mellan politisk vilja och sakkunskap se ut? Ska vetenskapen överhuvudtaget försöka påverka politiken? Bestämmer experterna för mycket eller för lite? Och vad ska politikerna göra när experterna inte är överens utan kanske är radikalt oeniga om vad som bör göras?

Dessa frågor ska redas ut och diskuteras i vårens andra Offentliga samtal, där forskare möter praktiker i ett seminarium om relationen mellan expertis och politik. Seminariet är digitalt och du som tittar kan ställa frågor till forskarna och panelen.

Expert i brytningstid?

Bilden av expertisen som omutlig och evig är stark. Men vad händer med experten när världen förändras, nya rön dyker upp eller nya politiska vindar blåser? Hur har expertrollen formats och utvecklats i takt med välfärdspolitikens omvandling?

Åsa Lundqvist, professor i sociologi Lunds universitet

Expertisens gränser

Experters auktoritet och inflytande över politiska vägval har på senare tid varit föremål för mycket diskussion, inte minst i relation till den svenska hanteringen av coronapandemin. I vilken utsträckning bör vi lita på experter och vad står på spel om vi väljer att inte göra det?

Lena Wahlberg, docent i juridik, Lunds universitet

Panel

  • Ursula Berge, Samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
  • Tomas Kåberger, före detta gd på Energimyndigheten
  • Isabella Lövin, före detta miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Moderator

Folke Tersman, Insitutet för framtidsstudier

Digitalt

Registrera dig här för att få en länk till seminariet

Seminarieserien Offentliga samtal sker i samarbete med Vetenskapsrådet. Vi bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta icke-forskare i ett samtal inför en publik. Vårens samtal är digitala och du som tittar har möjlighet att ställa frågor.


Tidigare aktiviteter och dokumentation