Öppet seminarium

Nya ytterligheter inom politiken

Datum: 14 november 2019
Tid: 16:00-18:00

Tid: 14 november, kl. 16-17 med efterföljande mingel.
Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Anmäl dig här!

I dag utmanas den traditionella höger-vänsterskalan av GAL-TAN, där globala och liberala värden står mot nationella och traditionella. Men vad betyder det för det svenska partiväsendet? Kommer det att skapa nya ytterligheter i den svenska partipolitiska myllan och i så fall vilka?

I det här samtalet hör vi Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som har skrivit om den nya partikartan i Riksbankens Jubileumsfonds årsbox "Det nya Sverige", samtala med Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och vd för Institutet för Framtidsstudier. Boxen med häftet kommer att finnas tillgänglig på seminariet.Tidigare aktiviteter och dokumentation